Резервни части за строителни и минно-кариерни машини.
тел.: 0878 388 377