Резервни части за строителни и минно-кариерни машини.
тел.: 0878 388 377

Допълнителна информация

ВИД МАШИНА: Мобилни бетонови възли
ПРОИЗВОДИТЕЛ/МАРКА: FIBO INTERCON
МОДЕЛ: CAT 428E
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ / ГРУПА: 0
Година на производство: нов
Цена в лв. без ДДС: 161 000 лв. за базов модел

Допълнителна информация

ВИД МАШИНА: Мобилни бетонови възли
ПРОИЗВОДИТЕЛ/МАРКА: FIBO INTERCON
МОДЕЛ: JZ140
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ / ГРУПА: 0
Година на производство: нов
Цена в лв. без ДДС: 318 000 лв. за базов модел